İçeriğe geç

Yaşlılık Üzerine

Yaşlılık, yetişkinliğin bir uzantısı olarak yaşam süresinin ileriki döneminde fiziksel ve ruhsal değişimlerin görüldüğü bir evre olarak tanımlanmaktadır. Genel anlamda bu şekilde tanımlanan yaşlılık; fizyolojik değişimler, psiko-sosyal faktörler ve kronoloji gibi farklı kriterlerin tanımlamada göz önünde bulundurulduğu bir dönem olarak kabul edilmektedir (Durak, 2005).

Yaşlanma, tüm dünya ülkeleri açısından önemi her geçen gün artan evrensel bir gerçekliktir. Günümüzde nüfus artış hızındaki azalma eğilimi ve ortalama yaşam beklentisinin yükselmesi genel nüfus içinde yaşlı nüfus oranının artmasına yol açmakta ve dünyamız giderek demografik yaşlanma sürecine girmektedir (Danış). Yaşlı nüfustaki artış nedeniyle gün geçtikçe yaşlılıkla ilgili sorunlarla daha sık karşılaşılması kaçınılmazdır. Bu sorunların bir kısmı yaşlının kendi fiziksel, ruhsal, ekonomik durumundan bir kısmı ise yaşlının dışındaki çevresel koşullardan kaynaklanmaktadır (Gökhan Kurt, 2010).

Yaşam süresinin artmasının yanında yaşam kalitesinin de sağlanması, sunulan sosyal hizmetlerin uygunluğu ve etkinliğiyle mümkün olabilir. Bunun için yeterli gelir sağlanması, uygun mekân ve donanımlar, fiziksel ihtiyaçların karşılanması, sağlıklı aile ilişkilerinin kurulması, sosyal desteklerin arttırılması gibi önlemlerin alınması yaşlılara sunulan sosyal hizmetlerin gelişimi açısından oldukça önemlidir (Yerli, 2017).

Biyolojik yaşlanma, ruhsal yaşlanma, kronolojik yaşlanma, sosyal yaşlanma, patolojik yaşlanma, ekonomik yaşlanma serileri vardır. Bunların hepsi toplam yaşlanma serilerini oluşturur. Bu serilerin tümünün karşılıklı etkileşimi sonucu yaşlanma ortaya çıkar. Yaşlanmanın değerlendirilmesinde bütün yaşlanma değişiklikleri serinin birlikte ele alınmasını gerektirir.

Yaşlılığın Çeşitleri

 • Biyolojik Yaşlanma: Bireyin yaşam sürecinde vücudun yapı ve fizyolojisinde görülen giderek artan, birikimli ve ağırlaşan tarzda ortaya çıkan olumsuz değişikliklerdir. Vücudun hem yapısında hem organ ve sistemlerin çalışmasında görülen değişikliklerdir.
 • Ruhsal Yaşlanma: Bireyin davranışlarında ve uyum yeteneğinde yaşa bağlı olarak görülen değişimlerdir. Yaşın ilerlemesiyle, birey giderek daha hassas ve alıngan olmakta, olayları abartarak ve karamsar yorumlamalarla değerlendirme eğilimine girmektedir.
 • Kronolojik Yaşlanma: Doğum tarihine göre bireyin sahip olduğu yaşıdır. Toplumda yaşam dönemleri kronolojik yaşla belirlenmektedir yaş ileri olgunluk, 65 ve yukarısı yaşlı dönemi olarak kabul edilmektedir.
 • Sosyal Yaşlanma: Yaşın ilerlemesiyle, bireyin toplumdaki rolünün değişmesidir. Bu durum yaşlının sosyal uyum sorunu yaşamasına neden olur. Sosyal uyum sorunu denildiğinde, yaşlı bireyin yaşamdan geri çekilmesi, yaşamdan zevk alamaması, yaşama aktif olarak katılamaması, kısacası yaşamından doyum sağlayamaması anlaşılmaktadır.
 • Patolojik Yaşlanma: Kültürel alışkanlığa veya çevresel faktörlere bağlı olarak patolojik yaşlanma ortaya çıkar. Vücudun organ sistemlerinde oluşturduğu bozukluk patolojik yaşlanmaya neden olur. Örneğin: aşırı beslenme, yetersiz beslenme vb.
 • Ekonomik Yaşlanma: Parasal koşulların değişmesinin sonucu yaşlı kişinin yaşam biçiminin değişmesi, maddi olanakların azalması yaşlıyı sıkıntıya sokmaktadır. Bu da ekonomik yaşlanmaya sebep olur (Keskinkardeşler, 2016).

İçeriğin devamı için takipte kalın!

Başvurular

 • Danış, M. Z. (tarih yok). Yaşlılık, Yoksulluk ve Yalnızlık. Haziran 1, 2019 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi: http://www.gebam.hacettepe.edu.tr/sosyal_boyut/yaslilik_yoksuluk_yanlizlik.pdf adresinden alındı
 • Durak, M. (2005, Ocak 3). Mithat Durak. Mayıs 30, 2019 tarihinde Mithat Durak Web Sitesi: http://mithatdurak.com/tr/Geropsikoloji/3/218 adresinden alındı
 • Gökhan Kurt, F. Y. (2010). Yaşlıların Sorunları ve Yaşam Memnuniyeti. Adli Tıp Dergisi, 24(2), 34-36.
 • Keskinkardeşler, B. (2016). Doc Player. Haziran 1, 2019 tarihinde https://docplayer.biz.tr/8441974-Yaslanma-yaslanma-cesitleri-ve-teorileri-beyza-keskinkardesler-0341110024.html adresinden alındı
 • Yerli, G. (2017). Yaşlılık Dönemi Özellikleri ve Yaşlılara Yönelik Hizmetler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 1286.
Kategori:GenelPsikolojiSosyal HizmetSosyoloji