İçeriğe geç

Pedofili Bozukluğu Nedir?

Pedofili bozukluğu (pedes Yunanca’da “çocuk” ve fili (phlia) Yunanca’da “çekim”) bir yetişkin, ergenlik öncesi ya da ergen bir çocukla cinsel ilişki yaşayarak cinsel tatmin duyduğunda ya da ergenlik öncesi ya da ergen bir çocukla cinsel ilişki yaşamak için tekrarlayan, yoğun ve sıkıntılı arzu duyduğunda tanılanır (Kring, Johnson, Davison, & Neale, 2017).

 Pek çok parafilide, güçlü öznel bir çekim, davranışı harekete geçirir. Pedofili bozukluğu olan bir erkek, bazen çocuğun kafasına temas ederek tatmin olur ama aynı zamanda çocuğun cinsel organına eliyle dokunabilir, çocuğu kendi cinsel organına dokunmak için teşvik edebilir; ender de olsa içine girme teşebbüsünde bulunabilir. Çocuk isyan etmedikçe veya bu durum, başka yetişkinler tarafından keşfedilmekçe cinsel istismarlar haftalar, aylar ya da yıllarca tekrarlanabilir. Pedofili bozukluğu olan bazı kimseler, eğer çocuk ebeveynlerine söylerse, örneğin bir hayvanı öldürerek ve ona zarar daha da çok zarar vermekle tehdit ederek kasıtlı olarak çocuğu korkuturlar (Kring, Johnson, Davison, & Neale, 2017).

Pedofili bozukluğu olan kimseler, genellikle komşuların ya da ailenin arkadaşları olabilir ve bu kişiler, tanıdıkları çocukları istismar ederler. Üzücü bir şekilde, izci oymakbaşlarını, kamp danışmanını ve rahipleri içeren çok sayıda olay bulunmaktadır. Pedofili bozukluğu olanların çoğu, cinsel eylem dışında bir şiddet göstermez, yaptıklarında bile genellikle medyadaki korkunç bir hikayenin odağıdırlar. Pedofili bozukluğunda aleni fiziksel bir güç nadiren kullanıldığından çocuk istismarcı, kurbanı zorladığını genellikle inkar eder. İstismarcının bozuk inançlarına karşın çocuk cinsel istismarı doğal olarak güvene ihaneti ve başka ciddi sonuçları içerir (Kring, Johnson, Davison, & Neale, 2017).

DSM-V Pedofili Bozukluğu Tanı Kriterleri

  • En azından 6 aydır süren, ergenlik öncesi bir çocukla cinsel ilişkiyi içeren, tekrarlayıcı, yoğun ve cinsel uyarılmayı sağlayan fantaziler, dürtüler ya da davranışlardır.
  • Çocuklara karşı uyarılma yetişkinlere karşı uyarılma kadar ya da daha güçlüdür.
  • Kişi bu dürtülerinden etkilenmektedir ya da dürtü ve fantazileri, klinik olarak önemli sıkıntılara ve kişiler arası problemlere yol açmaktadır.
  • Kişi, en az 18 yaşındadır ve çocuktan 5 yaş büyüktür.

Not: DSM-IV tanı kriterleri 16 yaş ve üstünü belirtir.

Kaynakça

Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G., & Neale, J. (2017). Pedofili Bozukluğu . Anormal Psikolojisi (s. 379).

Kategori:GenelPsikolojiSosyal Hizmet