İçeriğe geç

Ay: Eylül 2019

Kimlik Oluşumu Üzerine

Kimlik oluşumu kim olduğunuzu ve yaşamdan ne istediğinizi saptama sürecidir. Bir kimliğe ulaşarak hayatınızda karşı karşıya kalacağınız en önemli görevlerden birisini gerçekleştirmiş olacaksınız (Zastrow, 2010).  Yaşamda her şeyden önce kendini bilmek ise bireyin diğer bireyler hakkında bir şeyler bilebilmesini, düşünebilmesini ve anlamlandırabilmesini sağlayacaktır. Yani aslında en önce kendini bilmek; anlamlı…

Kavramsal Bağlamda Rehabilitasyon

Rehabilitasyon kelimesinin anlamı “yeniden mümkün kılmak” olup, Latince “Habil” kelimesinden türetilmiştir. Rehabilitasyon kavramı irdelendiğinde pek çok anlamın çıkarılabileceği bir kavram olup, kelime manası kaybedilen işlevlerin tekrar yeniden elde edilmesi ya da kazandırılmasıdır. TDK ise iyileştirme manasına geldiği belirtmektedir (Ateş, 2018, s. 26). Rehabilitasyon; doğuştan sahip oldukları bir hastalık veya bozukluk ya…

Pragmatik Bağlamda Sosyal Devlet

Yerel yönetimler ve sosyal hizmet dersi öncesi sosyal refah devletinin şeker, baharat ve bolca insani duygunun birleşmesi sonucu oluştuğunu düşünmem, ders sonrasında ise aslında bunun aksine bir “faydacılıkla” oluşmuş olabileceği görüşü ile tanışmam beni ufak bir sosyal devlet araştırması yapmaya itti. Sosyal devlet anlayışının faydacı temeller üzerine mi yoksa toplum…

Kekemelik

KEKEMELİK NEDİR? Literatür incelendiğinde çocukluk döneminde sık görülen problemler arasında yer alan kekemelik çocuklarda ruhsal gelişim ve sosyalleşmeyi olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu bozukluk ilk olarak ciddi problemlere yol açmamakla birlikte toplumda yaygın olması nedeniyle toplum sağlığı açısından önemli bir sorundur. Erken dönemde tespit edilip tedavi edilmediğinde kronikleşmekte, bireyin psikolojik olarak…

Durul(a)mayan Bir Kafa

Kitabın adı: Durulmayan Bir Kafa Kitabın yazarı: Kay Redfield JAMISON Kitabın sayfa sayısı: 232 Yayınevi: Epsilon Yayıncılık- İstanbul- 2018- 1. Basım Günümüzde psikolojik bozukluklar çok sık gündeme gelmektedir. Bu bozukların gündeme gelmesinin pek çok sebebi vardır. Bunlardan bazıları Sanayi Devrimi ile birlikte psikolojik bozuklukların tetikleyicilerinin artması, kentleşmeyle birlikte bu bozuklukların…