İçeriğe geç

Yazar: Elmas Aybike Yılmaz

COVID-19 Salgını Döneminde Blok Uygulama Yapamayan Sosyal Hizmet Öğrencileri İçin Bazı Fikirler

Ben İyilik Hali ekibinden Elmas. Blok uygulama dersini 2019 yılında almış bir sosyal hizmet uzmanıyım. Madde bağımlılığı alanında yaptığım staj vasıtasıyla elde ettiğim kazanımlarımı, mezun olduktan sonra bu kazanımların ne şekilde işlevsel olduğunu düşündüm ve staj yapmanın genel olarak mümkün olmadığı bu dönemin nasıl verimli geçirilebileceğine dair fikirlerimi derledim. Hayal…

Pozitif Psikoloji Üzerine

Hümanistik psikolojinin ortaya çıkıp yaklaşık 30 yıl sonra etkisini kaybettiği bir dönemden sonra; yeniden, 1998 yılında APA (American Psychology Association) başkanı Martin Seligman’ın insan doğası ve potansiyeline yönelik daha pozitif bir bakış açısı geliştirme çağrısı coşkuyla karşılandı ve 2000 yılında APA’nın önde gelen akademik dergilerinden American Psychologist özel bir sayının…

Sosyal Biliş ve Bilişsel Yanlılıklarımız

Sosyal biliş temel olarak insanların çevreden kaynaklı bilgiler temelinde çıkarsamalara ve yargılara nasıl ulaştıklarıyla ilgilidir. İnsan sosyal yaşamı karar verme üzerine kuruludur. Bireyler karşı karşıya oldukları bilgi yığını ile baş ederek dünyayı anlamlandırma ve eylemleri için bir karara varma eğilimine sahiptirler. Bu sürecin belli aşamaları bulunmaktadır. Bireyler önce bilgi toplarlar,…

Sosyal Algı ve İzlenim Oluşturma

Birey sosyal algı sürecinin ilk basamağı olan ilk izlenimin oluşturulması adımında ulaşabileceği konumda olan her türlü bilgiden yararlanmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte çoğu zaman bu ilk izlenimden edindiği bilgilerle yetinmemekte, sosyal algı sürecini tamamlama üzerine devamlı bilgi toplama eğilimi göstermektedir. Bireylerin ilk izlenimleri, çevrelerindeki kişilere sergiledikleri davranışlarında belirleyicidir. Bu kapsamda ilk…

Sıra Dışı Bir Erasmus Deneyimi

Davranışın açıklanmasıyla ilgili birçok kuram bireylerin sosyal dünyaya kendilerinin gördüğü biçimiyle tepkide bulunduklarını kabul eder. Bu kapsamda dünyayı algılayış biçimimiz davranışlarımızı belirleyerek bizi biz yapan unsurların başında gelir. Ülke sınırlarının dışına çıkmak, dünyanın farklı köşelerinde yaşam deneyimleri kazanmak, çeşitli kültürlerle ve coğrafyalarla tanışmak gibi deneyimlerin yeni bakış açıları kazandırıp, dünyayı…

12 Kızgın Adam Filmine Yönelik Sosyal Psikoloji Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Bir cinayet… Birbirinden farklı kişilik özellikleri gösteren 12 jüri üyesi… Bu kişilik özelliklerinin, geçmiş yaşam deneyimlerinin etkisiyle oluşan farklı bakış açıları ve zorlu bir görev… Film boyunca, jüri üyelerimiz 18 yaşındaki bir gencin babasını öldürmesiyle alakalı delilleri irdeleyip, cinayete ilişkin haklı bir suçlama yapılıp yapılmadığını tartışıp, bir sonuca varmaya çalışırken;…

Kavramsal Bağlamda Rehabilitasyon

Rehabilitasyon kelimesinin anlamı “yeniden mümkün kılmak” olup, Latince “Habil” kelimesinden türetilmiştir. Rehabilitasyon kavramı irdelendiğinde pek çok anlamın çıkarılabileceği bir kavram olup, kelime manası kaybedilen işlevlerin tekrar yeniden elde edilmesi ya da kazandırılmasıdır. TDK ise iyileştirme manasına geldiği belirtmektedir (Ateş, 2018, s. 26). Rehabilitasyon; doğuştan sahip oldukları bir hastalık veya bozukluk ya…