İçeriğe geç

Yazar: Esma İlhan

Hayat Bir Kumar Mı?

Bağımlılık kısaca bir nesneye, duruma veya varlığa duyulan karşı konulamaz istek olarak tanımlanmaktadır, aynı zamanda bireyin kullanılan maddeden ötürü zarar görmesine rağmen kullanmaya devam etmesi olarak açıklanabilir. Literatür bağımlılığı hastalık olarak tanımlanmaktadır ve tıpkı medikal hastalıklarda olduğu gibi tedavi edilmesi gerekmektedir. Bağımlılık aniden gelişen bir hastalık olmamakla birlikte belirli süreç…

Bir Sosyal Hizmet Uzmanının Akademik Yolculuğu

AKADEMİK KARİYER Dört yıllık lisans eğitiminizi tamamlamaya başladığımızda veya mezuniyet yaklaştıkça hepimiz biraz ürkeriz kafamızdan onlarca soru ve ihtimal geçer. Atanabilecek miyim? Özel sektörde iş bulabilir miyim? İş bulamazsam ne olacak? Sivil Toplum Örgütlerine mi başvursam? Yüksek lisans mı yapsam? ALES’e mi girsem? YDS mi YÖK Dil mi? Peki ya…

Boşanma Olgusu ve Bu Süreçte Aileye Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

Literatür incelendiğinde; evlenerek aile kuran bireylerin ‘boşanma’ amacının olmadığı ancak evlilikle birlikte yeni bir yaşam düzenine giren eşlerin zaman içerisinde birbirleriyle anlaşamadıkları, tartıştıkları ve hatta kavga ettikleri görülmektedir. Evlilikte yaşanan bu tür olumsuzluklar giderek derinleşebilir ve boşanma olgusu gerçekleşmektedir. Boşanma eşlerin, birlikteliklerinden psikolojik olarak doyum sağlamadıkları, karşılıklı beklenti ve gereksinimlerini…

Ruh Sağlığı ve Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri

Ruhsal ve biyolojik yapılarımız birbirlerinden ayrı olmamakla beraber sürekli etkileşim halindedir. Bedensel birçok problemin ruhsal sıkıntı ve stres sonucu oluştuğu, ruh sağlığının yaşam kalitesi ile sıkı ilişki içerisinde olduğu bilinmektedir. Birçok bilimsel metinde de değinildiği gibi Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı; yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması olarak değil (hiçbiri birbirinden üstün…

Sosyal Hizmet Uzmanı Vaka’yı Nasıl Değerlendirir?

Günümüzde sosyal hizmet mesleğine gerekli uygulama alanı tanınmaması ve kurumlarda yaşanan mesleksel sapma sonucunda mesleklerin birbirinden farkı ortadan kalkmış ve uygulayıcılarını da bu kabule sürüklemiştir: Her meslek her uygulamayı gerçekleştirebilir algısı ile çeşitli kamu kurumlarında sosyal hizmet mesleğinde diğer meslek elemanlarını birer ‘‘uygulayıcı’’ olarak söz sahibi haline getirmiştir. ‘Yalnızca’ birey…

Kekemelik

KEKEMELİK NEDİR? Literatür incelendiğinde çocukluk döneminde sık görülen problemler arasında yer alan kekemelik çocuklarda ruhsal gelişim ve sosyalleşmeyi olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu bozukluk ilk olarak ciddi problemlere yol açmamakla birlikte toplumda yaygın olması nedeniyle toplum sağlığı açısından önemli bir sorundur. Erken dönemde tespit edilip tedavi edilmediğinde kronikleşmekte, bireyin psikolojik olarak…

Sosyal Hizmet Uzmanları Neden Sosyal İnceleme Raporu (SİR) Yazar?

Sosyal inceleme raporu (SİR) sosyal hizmet uygulaması süresince yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri “resmileştirmek” için meslek elemanları tarafından bir uzmanlık çerçevesinde oluşturulan form olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde sosyal inceleme raporlarının ana hatları her kurumun müracaatçı grubunun özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre oluşturulmuştur. Bu ana çerçeveden yola çıkarak engelliler, yaşlılar, korunmaya muhtaç çocuklar,…