İçeriğe geç

Kategori: Genel

Yaşlılık Evresinde Eş Kaybı

  Eşin ölümü her yaşta travmatiktir. Ancak ileri yaşlarda olma ihtimali daha yüksektir zira ölüm oranları bu yaş grubunda daha yüksektir. Geride kalan eş, çeşitli duygusal ve nesnel sorunlar ile karşılaşır. Geride kalan kişi sevgilisini, hayat arkadaşını kaybetmiştir. Hayatları daha çok iç içe geçtikçe kaybın derinliği daha çok hissedilir. Birçok…

Sosyal Hizmet Uzmanı Vaka’yı Nasıl Değerlendirir?

Günümüzde sosyal hizmet mesleğine gerekli uygulama alanı tanınmaması ve kurumlarda yaşanan mesleksel sapma sonucunda mesleklerin birbirinden farkı ortadan kalkmış ve uygulayıcılarını da bu kabule sürüklemiştir: Her meslek her uygulamayı gerçekleştirebilir algısı ile çeşitli kamu kurumlarında sosyal hizmet mesleğinde diğer meslek elemanlarını birer ‘‘uygulayıcı’’ olarak söz sahibi haline getirmiştir. ‘Yalnızca’ birey…

Kimlik Oluşumu Üzerine

Kimlik oluşumu kim olduğunuzu ve yaşamdan ne istediğinizi saptama sürecidir. Bir kimliğe ulaşarak hayatınızda karşı karşıya kalacağınız en önemli görevlerden birisini gerçekleştirmiş olacaksınız (Zastrow, 2010).  Yaşamda her şeyden önce kendini bilmek ise bireyin diğer bireyler hakkında bir şeyler bilebilmesini, düşünebilmesini ve anlamlandırabilmesini sağlayacaktır. Yani aslında en önce kendini bilmek; anlamlı…

Kavramsal Bağlamda Rehabilitasyon

Rehabilitasyon kelimesinin anlamı “yeniden mümkün kılmak” olup, Latince “Habil” kelimesinden türetilmiştir. Rehabilitasyon kavramı irdelendiğinde pek çok anlamın çıkarılabileceği bir kavram olup, kelime manası kaybedilen işlevlerin tekrar yeniden elde edilmesi ya da kazandırılmasıdır. TDK ise iyileştirme manasına geldiği belirtmektedir (Ateş, 2018, s. 26). Rehabilitasyon; doğuştan sahip oldukları bir hastalık veya bozukluk ya…

Pragmatik Bağlamda Sosyal Devlet

Yerel yönetimler ve sosyal hizmet dersi öncesi sosyal refah devletinin şeker, baharat ve bolca insani duygunun birleşmesi sonucu oluştuğunu düşünmem, ders sonrasında ise aslında bunun aksine bir “faydacılıkla” oluşmuş olabileceği görüşü ile tanışmam beni ufak bir sosyal devlet araştırması yapmaya itti. Sosyal devlet anlayışının faydacı temeller üzerine mi yoksa toplum…

Kekemelik

KEKEMELİK NEDİR? Literatür incelendiğinde çocukluk döneminde sık görülen problemler arasında yer alan kekemelik çocuklarda ruhsal gelişim ve sosyalleşmeyi olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu bozukluk ilk olarak ciddi problemlere yol açmamakla birlikte toplumda yaygın olması nedeniyle toplum sağlığı açısından önemli bir sorundur. Erken dönemde tespit edilip tedavi edilmediğinde kronikleşmekte, bireyin psikolojik olarak…

Durul(a)mayan Bir Kafa

Kitabın adı: Durulmayan Bir Kafa Kitabın yazarı: Kay Redfield JAMISON Kitabın sayfa sayısı: 232 Yayınevi: Epsilon Yayıncılık- İstanbul- 2018- 1. Basım Günümüzde psikolojik bozukluklar çok sık gündeme gelmektedir. Bu bozukların gündeme gelmesinin pek çok sebebi vardır. Bunlardan bazıları Sanayi Devrimi ile birlikte psikolojik bozuklukların tetikleyicilerinin artması, kentleşmeyle birlikte bu bozuklukların…

Pedofili Bozukluğu Nedir?

Pedofili bozukluğu (pedes Yunanca’da “çocuk” ve fili (phlia) Yunanca’da “çekim”) bir yetişkin, ergenlik öncesi ya da ergen bir çocukla cinsel ilişki yaşayarak cinsel tatmin duyduğunda ya da ergenlik öncesi ya da ergen bir çocukla cinsel ilişki yaşamak için tekrarlayan, yoğun ve sıkıntılı arzu duyduğunda tanılanır (Kring, Johnson, Davison, & Neale,…

Sosyal Hizmet Uzmanları Neden Sosyal İnceleme Raporu (SİR) Yazar?

Sosyal inceleme raporu (SİR) sosyal hizmet uygulaması süresince yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri “resmileştirmek” için meslek elemanları tarafından bir uzmanlık çerçevesinde oluşturulan form olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde sosyal inceleme raporlarının ana hatları her kurumun müracaatçı grubunun özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre oluşturulmuştur. Bu ana çerçeveden yola çıkarak engelliler, yaşlılar, korunmaya muhtaç çocuklar,…

Yaşlılık Üzerine

Yaşlılık, yetişkinliğin bir uzantısı olarak yaşam süresinin ileriki döneminde fiziksel ve ruhsal değişimlerin görüldüğü bir evre olarak tanımlanmaktadır. Genel anlamda bu şekilde tanımlanan yaşlılık; fizyolojik değişimler, psiko-sosyal faktörler ve kronoloji gibi farklı kriterlerin tanımlamada göz önünde bulundurulduğu bir dönem olarak kabul edilmektedir (Durak, 2005). Yaşlanma, tüm dünya ülkeleri açısından önemi…