İçeriğe geç

İyilik Hali Blog Yazılar

Boşanma Olgusu ve Bu Süreçte Aileye Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

Literatür incelendiğinde; evlenerek aile kuran bireylerin ‘boşanma’ amacının olmadığı ancak evlilikle birlikte yeni bir yaşam düzenine giren eşlerin zaman içerisinde birbirleriyle anlaşamadıkları, tartıştıkları ve hatta kavga ettikleri görülmektedir. Evlilikte yaşanan bu tür olumsuzluklar giderek derinleşebilir ve boşanma olgusu gerçekleşmektedir. Boşanma eşlerin, birlikteliklerinden psikolojik olarak doyum sağlamadıkları, karşılıklı beklenti ve gereksinimlerini…

Roman Gerçeği: Romanlarda Sosyal Dışlanma ve Kirlilik Algısı

          Sosyal dışlanma terimi ilk olarak Fransa’da kullanılmıştır ve konunun Fransa’da bir problem olarak kabul edilmesinde, 1970’li yıllarda ekonomik kalkınmanın yavaşlaması önemli rol oynamıştır. 1960’lı yılların Fransa’sında yoksullardan ideolojik biçimde dışlanmış olarak söz edilmiştir. 1974 yılında Rene Lenoir tarafından kaleme alınan bir kitapta, dışlanmışlar ekonomik kalkınmanın sonuçlarından yararlanamayan kişiler olarak…

Bir Rüya İçin Ağıt Filminin Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Analizi

Filmin orijinal adı: Requiem For A Dream Filmin yönetmeni: Darren Aronofsky Filmin türü: Dram Filmin yapımı: 2000- ABD Filmin süresi: 102 dakika 1990’lı yıllar dünya genelinde, alkol ve madde bağımlılığı oranının yükselişe geçtiği, özellikle uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin gündeme geldiği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren süregelen bu…

Ruh Sağlığı ve Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri

Ruhsal ve biyolojik yapılarımız birbirlerinden ayrı olmamakla beraber sürekli etkileşim halindedir. Bedensel birçok problemin ruhsal sıkıntı ve stres sonucu oluştuğu, ruh sağlığının yaşam kalitesi ile sıkı ilişki içerisinde olduğu bilinmektedir. Birçok bilimsel metinde de değinildiği gibi Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı; yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması olarak değil (hiçbiri birbirinden üstün…

Sıra Dışı Bir Erasmus Deneyimi

Davranışın açıklanmasıyla ilgili birçok kuram bireylerin sosyal dünyaya kendilerinin gördüğü biçimiyle tepkide bulunduklarını kabul eder. Bu kapsamda dünyayı algılayış biçimimiz davranışlarımızı belirleyerek bizi biz yapan unsurların başında gelir. Ülke sınırlarının dışına çıkmak, dünyanın farklı köşelerinde yaşam deneyimleri kazanmak, çeşitli kültürlerle ve coğrafyalarla tanışmak gibi deneyimlerin yeni bakış açıları kazandırıp, dünyayı…

12 Kızgın Adam Filmine Yönelik Sosyal Psikoloji Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Bir cinayet… Birbirinden farklı kişilik özellikleri gösteren 12 jüri üyesi… Bu kişilik özelliklerinin, geçmiş yaşam deneyimlerinin etkisiyle oluşan farklı bakış açıları ve zorlu bir görev… Film boyunca, jüri üyelerimiz 18 yaşındaki bir gencin babasını öldürmesiyle alakalı delilleri irdeleyip, cinayete ilişkin haklı bir suçlama yapılıp yapılmadığını tartışıp, bir sonuca varmaya çalışırken;…

Yaşlılık Evresinde Eş Kaybı

  Eşin ölümü her yaşta travmatiktir. Ancak ileri yaşlarda olma ihtimali daha yüksektir zira ölüm oranları bu yaş grubunda daha yüksektir. Geride kalan eş, çeşitli duygusal ve nesnel sorunlar ile karşılaşır. Geride kalan kişi sevgilisini, hayat arkadaşını kaybetmiştir. Hayatları daha çok iç içe geçtikçe kaybın derinliği daha çok hissedilir. Birçok…

Sosyal Hizmet Uzmanı Vaka’yı Nasıl Değerlendirir?

Günümüzde sosyal hizmet mesleğine gerekli uygulama alanı tanınmaması ve kurumlarda yaşanan mesleksel sapma sonucunda mesleklerin birbirinden farkı ortadan kalkmış ve uygulayıcılarını da bu kabule sürüklemiştir: Her meslek her uygulamayı gerçekleştirebilir algısı ile çeşitli kamu kurumlarında sosyal hizmet mesleğinde diğer meslek elemanlarını birer ‘‘uygulayıcı’’ olarak söz sahibi haline getirmiştir. ‘Yalnızca’ birey…

Kimlik Oluşumu Üzerine

Kimlik oluşumu kim olduğunuzu ve yaşamdan ne istediğinizi saptama sürecidir. Bir kimliğe ulaşarak hayatınızda karşı karşıya kalacağınız en önemli görevlerden birisini gerçekleştirmiş olacaksınız (Zastrow, 2010).  Yaşamda her şeyden önce kendini bilmek ise bireyin diğer bireyler hakkında bir şeyler bilebilmesini, düşünebilmesini ve anlamlandırabilmesini sağlayacaktır. Yani aslında en önce kendini bilmek; anlamlı…

Kavramsal Bağlamda Rehabilitasyon

Rehabilitasyon kelimesinin anlamı “yeniden mümkün kılmak” olup, Latince “Habil” kelimesinden türetilmiştir. Rehabilitasyon kavramı irdelendiğinde pek çok anlamın çıkarılabileceği bir kavram olup, kelime manası kaybedilen işlevlerin tekrar yeniden elde edilmesi ya da kazandırılmasıdır. TDK ise iyileştirme manasına geldiği belirtmektedir (Ateş, 2018, s. 26). Rehabilitasyon; doğuştan sahip oldukları bir hastalık veya bozukluk ya…