İçeriğe geç

İyilik Hali Blog Yazılar

Pragmatik Bağlamda Sosyal Devlet

Yerel yönetimler ve sosyal hizmet dersi öncesi sosyal refah devletinin şeker, baharat ve bolca insani duygunun birleşmesi sonucu oluştuğunu düşünmem, ders sonrasında ise aslında bunun aksine bir “faydacılıkla” oluşmuş olabileceği görüşü ile tanışmam beni ufak bir sosyal devlet araştırması yapmaya itti. Sosyal devlet anlayışının faydacı temeller üzerine mi yoksa toplum…

Kekemelik

KEKEMELİK NEDİR? Literatür incelendiğinde çocukluk döneminde sık görülen problemler arasında yer alan kekemelik çocuklarda ruhsal gelişim ve sosyalleşmeyi olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu bozukluk ilk olarak ciddi problemlere yol açmamakla birlikte toplumda yaygın olması nedeniyle toplum sağlığı açısından önemli bir sorundur. Erken dönemde tespit edilip tedavi edilmediğinde kronikleşmekte, bireyin psikolojik olarak…

Durul(a)mayan Bir Kafa

Kitabın adı: Durulmayan Bir Kafa Kitabın yazarı: Kay Redfield JAMISON Kitabın sayfa sayısı: 232 Yayınevi: Epsilon Yayıncılık- İstanbul- 2018- 1. Basım Günümüzde psikolojik bozukluklar çok sık gündeme gelmektedir. Bu bozukların gündeme gelmesinin pek çok sebebi vardır. Bunlardan bazıları Sanayi Devrimi ile birlikte psikolojik bozuklukların tetikleyicilerinin artması, kentleşmeyle birlikte bu bozuklukların…

Pedofili Bozukluğu Nedir?

Pedofili bozukluğu (pedes Yunanca’da “çocuk” ve fili (phlia) Yunanca’da “çekim”) bir yetişkin, ergenlik öncesi ya da ergen bir çocukla cinsel ilişki yaşayarak cinsel tatmin duyduğunda ya da ergenlik öncesi ya da ergen bir çocukla cinsel ilişki yaşamak için tekrarlayan, yoğun ve sıkıntılı arzu duyduğunda tanılanır (Kring, Johnson, Davison, & Neale,…

Sosyal Hizmet Uzmanları Neden Sosyal İnceleme Raporu (SİR) Yazar?

Sosyal inceleme raporu (SİR) sosyal hizmet uygulaması süresince yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri “resmileştirmek” için meslek elemanları tarafından bir uzmanlık çerçevesinde oluşturulan form olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde sosyal inceleme raporlarının ana hatları her kurumun müracaatçı grubunun özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre oluşturulmuştur. Bu ana çerçeveden yola çıkarak engelliler, yaşlılar, korunmaya muhtaç çocuklar,…

Fahrenheit 451’in Bilimsel Perspektiften İncelemesi

Kitabın adı: Fahrenheit 451 Kitabın yazarı: Ray Bradbury Kitabın sayfa sayısı: 202 Kitabın yayınevi: İthaki Yayıncılık- İstanbul- Ağustos 2018- 6. Baskı Bazı kitaplar yazıldıkları dönemin zihniyetlerinden birer parçadırlar. Bu kitaplar yazıldıkları dönemdeki insan ilişkilerinin temel dinamiklerini, insanların yaşayış tarzlarını, toplumda bulunan sosyal sorunları okuyucuya yazarın gözleriyle aktarırken yazarın beklentilerini, endişelerini,…

Geleneksel Cinsiyet Rolleri Üzerine

Cinsiyet rolleri belirli bir toplumda cinsiyetlerden beklenen öğrenilmiş davranış kalıplarıdır. Erkeklerin ve kadınların nasıl davranacağını ve başkaları tarafından nasıl muamele göreceğini tanımlayan cinsiyet rolü beklentileri, büyük ölçüde basmakalıp kategoriler üzerine kuruludur. Kalıplaştırma bir insan kategorisine yönelik sabit, genellikle doğru olmayan ve olumsuz nitelikler atfedilmesinden oluşur. Kalıplaştırma ayrımcılığın ortaya çıkmasını (eşitsiz…

Akran Zorbalığı

Zorbalık Zorbalık; kasıtlı olarak başkalarına yönelik sözel, fiziksel ve cinsel saldırılar ayrıca baskı yoluyla zarar vermeye yönelik davranışlar olarak tanımlanabilir. Zorbalıkla genellikle iş yeri (mobbing) ve okul (bullying) gibi ortamlarda karşılaşılmaktadır. Zorbalıkta; saldırgan hareketlere, hakaretlere ve gücün kötüye kullanımına oldukça çok rastlanmaktadır. Akran Zorbalığı Akran zorbalığının tanımı yapılacak olursa da;…

Yaşlılık Üzerine

Yaşlılık, yetişkinliğin bir uzantısı olarak yaşam süresinin ileriki döneminde fiziksel ve ruhsal değişimlerin görüldüğü bir evre olarak tanımlanmaktadır. Genel anlamda bu şekilde tanımlanan yaşlılık; fizyolojik değişimler, psiko-sosyal faktörler ve kronoloji gibi farklı kriterlerin tanımlamada göz önünde bulundurulduğu bir dönem olarak kabul edilmektedir (Durak, 2005). Yaşlanma, tüm dünya ülkeleri açısından önemi…