İçeriğe geç

İyilik Hali Blog Yazılar

Fahrenheit 451’in Bilimsel Perspektiften İncelemesi

Kitabın adı: Fahrenheit 451 Kitabın yazarı: Ray Bradbury Kitabın sayfa sayısı: 202 Kitabın yayınevi: İthaki Yayıncılık- İstanbul- Ağustos 2018- 6. Baskı Bazı kitaplar yazıldıkları dönemin zihniyetlerinden birer parçadırlar. Bu kitaplar yazıldıkları dönemdeki insan ilişkilerinin temel dinamiklerini, insanların yaşayış tarzlarını, toplumda bulunan sosyal sorunları okuyucuya yazarın gözleriyle aktarırken yazarın beklentilerini, endişelerini,…

Geleneksel Cinsiyet Rolleri Üzerine

Cinsiyet rolleri belirli bir toplumda cinsiyetlerden beklenen öğrenilmiş davranış kalıplarıdır. Erkeklerin ve kadınların nasıl davranacağını ve başkaları tarafından nasıl muamele göreceğini tanımlayan cinsiyet rolü beklentileri, büyük ölçüde basmakalıp kategoriler üzerine kuruludur. Kalıplaştırma bir insan kategorisine yönelik sabit, genellikle doğru olmayan ve olumsuz nitelikler atfedilmesinden oluşur. Kalıplaştırma ayrımcılığın ortaya çıkmasını (eşitsiz…

Akran Zorbalığı

Zorbalık Zorbalık; kasıtlı olarak başkalarına yönelik sözel, fiziksel ve cinsel saldırılar ayrıca baskı yoluyla zarar vermeye yönelik davranışlar olarak tanımlanabilir. Zorbalıkla genellikle iş yeri (mobbing) ve okul (bullying) gibi ortamlarda karşılaşılmaktadır. Zorbalıkta; saldırgan hareketlere, hakaretlere ve gücün kötüye kullanımına oldukça çok rastlanmaktadır. Akran Zorbalığı Akran zorbalığının tanımı yapılacak olursa da;…

Yaşlılık Üzerine

Yaşlılık, yetişkinliğin bir uzantısı olarak yaşam süresinin ileriki döneminde fiziksel ve ruhsal değişimlerin görüldüğü bir evre olarak tanımlanmaktadır. Genel anlamda bu şekilde tanımlanan yaşlılık; fizyolojik değişimler, psiko-sosyal faktörler ve kronoloji gibi farklı kriterlerin tanımlamada göz önünde bulundurulduğu bir dönem olarak kabul edilmektedir (Durak, 2005). Yaşlanma, tüm dünya ülkeleri açısından önemi…